Phichit/Wang Krot
TH | EN
©www.hellolocal.asia

Wang Krot

วังกรด

ย่านคลาสสิคเหนือกาลเวลาด้วยพลังชุมชน


ห้องแถวเรือนไม้โบราณเรียงรายอยู่ริมน้ำ พร้อมกลิ่นอายวิถีชุมชนดั้งเดิม  กิจกรรมรำวงที่ทั้งเด็กและคนแก่ร่วมสนุกด้วยกันได้ ประเพณีแข่งเรือหางยาวอันคึกคัก ผู้คนไปมาหาสู่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี คือ ภาพที่เห็นได้ชัดเจนที่ย่านเก่าวังกรด

ย่านวังกรด คือ ย่านการค้าเก่าที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต มีสถานที่จับจ่ายใช้สอยต่างๆ ทั้งตลาด ร้านทอง โรงหนัง แต่ต่อมาย่านเริ่มซบเซาลง คนในย่านจึงลุกขึ้นมารวมตัวกันเพื่อฟื้นฟูให้ย่านกลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยให้ความสำคัญกับของดีที่มีอยู่ ทั้งสถาปัตยกรรม อาคารโบราณ ก็นำมาปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์  เช่น  โรงเรียนยกเอ็ง บอกเล่าวิถีโรงเรียนจีนสมัยก่อน บ้านหลวงประเทืองคดี ผู้ก่อตั้งชุมชน ถูกนำมาใช้เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และและพื้นที่สาธารณะสำหรับจัดงานสำคัญของย่าน

นอกจากนี้ ยังมีการนำของเก่า ของสะสมของครอบครัว มาทดลองจัดแสดงภายในบ้าน ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ของแต่ละครอบครัว และเป็นแนวทางให้หลายบ้านทดลองทำ เพื่อขยายผลให้ทั้งย่านกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ที่สามารถต้อนรับผู้มาเยือนได้ทุกเวลา ยิ่งไปกว่านั้นยังมีกิจการและทักษะเก่าแก่ที่หาไม่ได้ในย่านอื่น เช่น ช่างฝีมือต่อเรือ ทำไม้พาย สมุนไพรใบจิก มะนาวดองสูตรซัวเถา ที่ควรค่าแก่การสืบสาน

ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนและของดีดั้งเดิมที่ยังอนุรักษ์ไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ ทำให้ย่านวังกรดมีศักยภาพในการพัฒนาสู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำร่องของจังหวัด โดยชูจุดเด่นด้านการออกแบบ โดยเฉพาะ สถาปัตยกรรม และอาหารท้องถิ่น หยิบของดีมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างรรค์ เพื่อนำเสนอย่านวังกรดในมุมมองใหม่ ที่ไม่เพียงแต่รักษาสิ่งเก่าไว้ แต่ยังสามารถปรับตัวให้สอดคล้องไปกับบริบทโลกยุคใหม่ได้อย่างพอดี