Udonthani/Thai-Chinese Cultural Center
TH | EN
©The Cloud

Thai-Chinese Cultural Center

ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน

แหล่งเรียนรู้ รวมศรัทธาวิถีจีนอุดร


ย่านนี้มีแลนด์มาร์กหลักอยู่ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ก่อตั้งโดยมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชาวไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดอุดรธานี อยู่ใจกลางพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมือง ใกล้แหล่งช้อปปิ้งอย่าง UD Town และมีสถานีรถไฟอุดรธานีเป็นฮับของการเดินทางภายในย่าน

แน่นอนว่าย่านนี้จะต้องเข้มข้นไปด้วยวัฒนธรรมจีนทุกมิติ ตั้งแต่สถาปัตยกรรม การจัดสวนสไตล์จีน ศิลปะการแสดง ทั้งแองกอร์ หล่อโก๊ว เชิดสิงโต และเชิดมังกร ไปจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อแบบจีน และหลักคำสอนแบบจีน ทั้งยังมีความแอคทีฟในการผลักดันให้เยาวชน คนรุ่นใหม่เชื้อสายจีน ได้เข้ามาเรียนรู้วิถีบรรพชนจีน ผ่านพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านน้ำชา การสาธิตวิถีชงชาแบบดั้งเดิม การสอนศิลปะการทำหัวสิงโต เพื่อเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในการสืบทอดและต่อยอดสู่งานสร้างสรรค์ใหม่ๆ เชื่อมต่อ โดยไม่ทิ้งตัวตนเดิมได้ในอนาคต