Nakhon Si Thammarat/Tha Wang - Tha Mon
TH | EN

Tha Wang - Tha Mon

ท่าวัง-ท่ามอญ

แหล่งกำเนิดอารยธรรมการค้าหลากวัฒนธรรมแห่งเมืองคอน


ย่านท่าวัง-ท่ามอญ ถือเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างโลกตะวันตกมายังโลกตะวันออกผ่านท่าจอดเรือ “ท่าเรือท่าวัง” ปัจจุบันเป็นชุมชนการค้าขนาดใหญ่ที่ผสานสองวัฒนธรรมของชาวไทย-พุทธ และไทย-จีนให้อยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างลงตัว เชื่อมต่อท่าน้ำและท่ารถไฟไว้ด้วยกัน ทั้งยังมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่ยาวนาน ทำให้เป็นแหล่งรวมของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอย่างหนาแน่น สถาปัตยกรรมโดดเด่น อาคารห้องแถวต่างๆ มีความสวยงามและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ วิถีชีวิต อาหารและขนมโบราณพื้นถิ่นมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร มีกลุ่มขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คือ กลุ่มครีเอทีฟนคร (Creative Nakhon) และกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ขับเคลื่อนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง รวมถึงเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมต่างๆ ในย่าน