Sukhothai/Sukhothai Old Town
TH | EN
The Cloud

Sukhothai Old Town

เมืองเก่าสุโขทัย

ย่านต้นตำรับมรดกงานฝีมือสุโขทัย


ย่านเมืองเก่าสุโขทัย เป็นที่รู้จักในระดับสากล ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด เพราะเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ทำให้ทั่วทั้งย่านและบริเวณใกล้เคียง รุ่มรวยไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมือง ที่ได้รับการอนุรักษ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน จำนวนกว่า 100 แห่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

นอกจากเป็นแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของเมืองแล้ว ยังมีคนรุ่นใหม่หยิบจับสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัย ตั้งแต่งานเซรามิก ที่นำเอาเอกลักษณ์ของสังคโลกมาดัดแปลงให้เข้ากับเทรนด์ยุคใหม่ สุโขทัยพัฒนาเมือง กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันปรับปรุงรถขนส่งผู้คนแบบดั้งเดิม ให้กลายเป็นรถประจำทางที่ได้มาตรฐานของเมือง ไปจนถึง การจัดงาน Sukhothai Art Craft & Beyond งานคราฟท์ประจำปีที่ทำให้เห็นทักษะงานฝีมือแบบสุโขทัยในมุมมองใหม่

ด้วยศักยภาพของการอนุรักษ์ควบคู่การต่อยอด ย่านเมืองเก่าสุโขทัย จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อขับเคลื่อนเรื่องเมืองสร้างสรรค์สู่พื้นที่อื่น ๆ ทั่วทั้งจังหวัด ในบทบาทของศูนย์กลางต่อยอดงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


อ้างอิงภาพเนื้อหา: Sukhothai Art Craft & Beyond