Songkhla/Songkhla Old Town
TH | EN

Songkhla Old Town

เมืองเก่าสงขลา

เมืองท่าแห่งงานสร้างสรรค์ปักษ์ใต้


ย่านเมืองเก่าสงขลา คือเมืองท่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองในอดีต ส่งผลมาถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ในปัจจุบัน มีการผสมผสานระหว่างธรรมชาติ พื้นที่ริมทะเล ทั้งทะเลอ่าวไทย และทะเลสาบ ภูเขา และพื้นที่เมืองอย่างลงตัว มีแนวถนนหลักตัดขนานไปกับพื้นที่ริมน้ำจำนวน 3 ถนน คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ในขนาดกระทัดรัดเหมาะแก่การเดิน

แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ภายในย่านยังคงอบอวลไปด้วยประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม อาหารดั้งเดิม และวิถีชีวิต ผู้คนในพื้นที่มีความหลากหลาย ทั้งไทยพุทธ ไทยจีน และมุสลิม ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ถือเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา เหมาะสมกับการถูกเรียกว่าเป็นย่าน “Living Heritage”

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในเสน่ห์ของย่านเมืองเก่าแห่งนี้ เข้ามาทำกิจกรรมและเปิดกิจการต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นสงขลาได้เป็นอย่างดี เป็นแรงกระเพื่อมให้หลายๆ พื้นที่ที่ซุกซ่อนอยู่ ได้เห็นโอกาสต่อยอด เติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับย่านอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้จัดตั้ง TCDC สงขลา ในย่าน เพื่อเป็นศูนย์กลางของงานสร้างสรรค์ในภูมิภาคใต้ และผลักดันให้ย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นย่านต้นแบบของภาคใต้ ที่จะช่วยสร้างตัวอย่างและแรงบันดาลใจ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น เชื่อมโยงการพัฒนาสู่จังหวัดอื่นๆ  ไปจนถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค