Pattaya/Na Kluea Community
TH | EN
©salika.co

Na Kluea Community

ชุมชนนาเกลือ

วิถีประมงยุคใหม่ ที่มากกว่าซีฟู้ดสด


ชุมชนนาเกลือ คือ ชุมชนประมงเก่าแก่บริเวณถนนนาเกลือ ประกอบด้วย 3 ตลาดหลัก คือตลาดต้นโพธิ์ หรือตลาดเก่านาเกลือ ตลาดอมร และตลาดนาเกลือ ทำให้ทุกวันนี้ ย่านนี้กลายเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในพัทยา

จุดเด่นของย่าน คือ ความเข้มแข็งของชุมชน ที่สามารถรักษาวิถีประมงเรือเล็กพื้นบ้านแบบดั้งเดิมไว้ เพื่อทำหน้าเป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ ดูแลท้องทะเล และระบบนิเวศชายฝั่ง ที่จะสามารถช่วยคืนคุณค่าให้กับท้องทะเลพัทยาได้ โดยชุมชนมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการนำเสนอตัวตนของชุมชน เช่น ล่องเรือชมการทำซั้งเชือก การตกหมึก ชมพระอาทิตย์ตก

ล่าสุด ย่านนี้ยังถือเป็นพื้นที่นำร่องของแผนพัฒนาเมืองพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวโฉมใหม่ ตามแนวทาง NEO PATTAYA โดยผลักดันให้ย่านนาเกลือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ชูจุดเด่นวิถีประมงท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ทำให้มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาขับเคลื่อนพื้นที่ร่วมกับชุมชน จนเกิดกิจกรรมหลากหลาย เช่น เดินกินถิ่นนาเกลือ โครงการ old town นาเกลือ ไปจนถึงโครงการหนังสร้างเมือง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะผลักดันให้ย่านมีศักยภาพในการดึงดูดคนรุ่นใหม่และ คนสร้างสรรค์ให้เข้ามาร่วมตีโจทย์การพัฒนาย่านอย่างสร้างสรรค์ โดยรักษาภูมิปัญญาที่เป็นเสน่ห์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น  ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรท้องทะเลที่เป็นคุณค่าหลักของเมืองพัทยาเอาไว้ได้อย่างไร