Uttaradit/Laplae
TH | EN
©Baagklong.com

Laplae

ลับแล (ศรีพนมมาศ)

แลนด์มาร์คที่ไม่ลับแห่งเมืองอุตรดิษถ์


ย่านลับแล ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอลับแล มีแลนด์มาร์คเป็นซุ้มประตูเมืองขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านรอต้อนรับผู้คน ทำให้ย่านนี้แลดูเสมือนห้องรับแขกของเมืองลับแล ซึ่งได้ชื่อว่าดินแดนแห่งสัจจะวาจา  ที่มีวิถีและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งความเชื่อ อาหารการกิน การแต่งกาย และภาษา ทำให้ในย่านมีแหล่งท่องเที่ยวที่ชวนให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่น่าสนใจของชาวลับแลหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล และมีการต่อยอดวิถีด้ังเดิมนี้จนกลายเป็นจุดขายของย่าน ตั้งแต่อาหารท้องถิ่นชื่อแปลก แต่อร่อยไม่เหมือนใคร เช่น  ข้าวแคบ หมี่พัน ขนมเรือ เมี่ยงหวาน ลอดช่องเค็ม ไปจนถึงภูมิปัญญาผ้าตีนจกแบบไทย-ยวนโบราณ ไม้กวาดดอกตองกง และผลไม้ขึ้นชื่อ อย่างทุเรียนหลง-หลินลับแล ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีกด้วย

 
ย่านลับแลแห่งนี้ล้วนมีแต่ของดีที่น่าค้นหาและรอการสืบสาน มีโอกาสในการพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำร่องของจังหวัด โดยเฉพาะด้านอาหารและงานฝีมือ เพื่อต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ให้ตำนานเมืองลับแลยังคงอยู่ต่อไป