Bangkok/Charoenkrung
TH | EN

Charoenkrung

เจริญกรุง

ยิ่งเก่า ยิ่งเจ๋ง


เจริญกรุง ถนนสายแรกของประเทศไทย จุดกำเนิดของสถานที่สำคัญแห่งแรกของประเทศหลากหลายแห่ง ตั้งแต่สถานทูตแห่งแรก ธนาคารแห่งแรก ไปจนถึงโรงแรมแห่งแรก ถือเป็นย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หล่อหลอมและเติบโตมาจากความหลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติและความเชื่อ ทั้งไทย จีน มุสลิม และตะวันตก ทำให้ย่านแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า ร้านค้าเก่าแก่ ภูมิปัญญาอาหารสูตรโบราณ และช่างฝีมือดั้งเดิมซุกซ่อนอยู่มากมาย

ในปี 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) ได้ย้ายมายังอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก  จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาพื้นที่ย่านเจริญกรุงซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความผสมผสานแบบเฉพาะตัว โดยผนึกกำลังและความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ประชาชน นักคิด นักออกแบบ และนักพัฒนาเมือง จนทำให้วันนี้มีแกลเลอรี ธุรกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ ทยอยกันเข้ามาใช้พื้นที่ย่านแห่งนี้อย่างไม่คาดสาย ส่งผลให้เจริญกรุงเป็นที่รู้จักในฐานะ “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ” ของประเทศไทย