Chanthaburi/Chanthaboon Waterfront Community
TH | EN
©MaeYarkDaiRube

Chanthaboon Waterfront Community

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ย่านอนุรักษ์คู่ต่อยอด มณีล้ำค่าของจันทบูร


หากใครเคยไปจันทบุรี จะต้องเคยแวะย่านชุมชนริมน้ำใจกลางเมืองแห่งนี้แน่นอน เพราะนอกจากจะเป็นแลนด์มาร์กประจำเมืองแล้ว ยังเป็นถนนสายแรกของจังหวัด ที่รวมผู้คนหลากวัฒนธรรม ไทย จีน ญวน ตะวันตก จนเกิดเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว

ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร คือ เคล็ดลับในการรักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้ดำเนินเคียงคู่ไปกับสายน้ำแห่งกาลเวลาได้อย่างสมดุล จะเห็นบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล บ้านไม้ฉลุลายอย่างพิถีพิถัน ที่ผ่านการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงให้คุณค่ากับรากเหง้าดั้งเดิม สามารถเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ควบคู่การต่อยอดที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ทั้งบ้านหลวงราชไมตรี บ้านบุณยัษฐิติ ที่ปรับมาเป็นที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว พร้อมทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม ทั้งยังมีคาเฟ่ ร้านอาหารสมัยใหม่สอดแทรกอยู่ร่วมกันได้ย่านได้แบบลงตัว

นอกจากนี้ ผู้คนในชุมชนยังมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาย่าน และพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนย่่านในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น จันทบูรรักษ์ดี กลุ่มเสน่ห์จันทร์ วิสาหกิจชุมชน หอการค้า YEC อาศรมศิลป์ และอีกหลายภาคส่วน จึงถือเป็นย่านที่มีศักยภาพสูงในผลักดันให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์นำร่องของเมืองอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต