Si Sa Ket/Wong Wien Mae Sri/District Projects
TH | EN

Sound of Sisaket: ซาวสีเกด

ซาวเสียง ‘ชาวสีเกด’ ร่วมขับเคลื่อน ‘ศรีสะเกษ’ สู่เมืองสร้างสรรค์

Sound of Sisaket: ซาวสีเกด
Published Date:

Sound of Sisaket | ซาวสีเกด

“Sound of Sisaket - ซาวสีเกด” กิจกรรมทดลองขับเคลื่อนการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านวงเวียนเเม่ศรี จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการนำเสนออัตลักษณ์ของของศรีสะเกษ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของชาติพันธ์ุ สินทรัพย์ท้องถิ่นโดดเด่น อาทิ หอม กระเทียม ทุเรียน ผ้าเบญจศรี ไปจนถึง Sport City ผ่านการรับฟังเสียง รับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ ถ่ายทอดออกมาเป็นสำเนียงการเล่าเรื่องราวในแบบฉบับของชาวศรีสะเกษเอง ในรูปแบบของผลงานศิลปะบนท้องถนน นิทรรศการ การแสดงดนตรี ตลาดสร้างสรรค์ และเสวนา ณ ถนนราชการรถไฟ ย่านวงเวียนแม่ศรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

หัวใจสำคัญของโครงการอยู่ที่ การ ‘ซาวเสียง’ ผู้คน โดยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยง รวมตัวคนจากทุกภาคส่วน ทั้งนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นภาครัฐเเละเอกชน เพื่อจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาย่าน ไปจนถึงเพื่อให้เกิดการรวบรวมความต้องการที่หลากหลาย นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาย่านอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ ผลักดันสู่แผนพัฒนาของภาครัฐท้องถิ่นในระยะยาว


กิจกรรม Co-Creation Sisaket กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่เชิญนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นภาครัฐเเละเอกชน เพื่อระดมไอเดียหาแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษอย่างมีส่วนร่วม

Street Art นำทีมโดยกลุ่มศิลปิน Neighborboys และเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาการร่วมกันแสดงผลงานศิลปะบนท้องถนนด้วยฝีมือศิลปินในพื้นที่และความร่วมมือจากชาวศรีสะเกษในการสร้างสรรค์ผลงานที่ร่วมกันเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของซาวศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส ผู้ผลิตและจำหน่ายสีดูลักซ์ร่วมสนับสนุนสีในการพัฒนาสร้างอัตลักษณ์เมืองด้วยศิลปะที่ซ่อนน้องหมา Old English Sheep Dog ไว้ในภาพให้ผู้คนไปตามหากันได้ทั้งหมด 4 จุดแสดงผลงาน

จุดที่ 1 บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 อัตลักษณ์ศรีสะเกษ เล่าเรื่องราวของอัตลักษณ์ของ ศรีสะเกษ ผ่าน Line art ในฟอร์มของตัว S ที่มาจากคำว่า “Sisaket” และเพิ่มองค์ประกอบของภาพด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของศรีสะเกษมารวมกันไว้ในหนึ่งภาพ ได้แก่ ผ้าลายลูกแก้ว ดอกลำดวน แม่ศรีสระผม ลายแส่ว หอมแดง กระเทียม ผ้าเบญจศรี ปราสาทสระกำแพงใหญ่ เล่าบนกำแพงสีมะเกลือตัดด้วยสีลาวา
จุดที่ 2 บริเวณ กำแพงโรงเรียนสตรีสิริเกศ การเดินทางของศรีสะเกษ ผลงานนี้จะเล่าเรื่องการเดินทางของศรีสะเกษทั้งในแง่ของสามล้อถีบที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวเมือง ผ่านกลุ่มคนที่เดินทางมาสร้างสรรค์ผลงานให้กับศรีสะเกษ และในแง่ของการเดินทางไปท่องเที่ยวในศรีสะเกษ หมุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาที่ศรีสะเกษ โดยร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันจุ
จุดที่ 3 บริเวณ ผนังอาคารพาณิชย์เก่า ถนนราชการรถไฟ 1​ ภายใต้เเนวคิด เรื่องราวบนเส้นผม เพราะศรีสะเกษคือแม่ศรีสระผม (เกศ) จึงต้องการเล่าเรื่องราวบนเส้นผมของแม่ศรี ที่ประกอบไปด้วย ลายแส่ว หอมแดง กระเทียม ผ้าเบญจศรี ดอกลำดวน เป็นการผสมผสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอแบบร่วมสมัยด้วยคาแรคเตอร์การ์ตูน สะท้อนถึงความสดใหม่ เข้าถึงง่าย เชื่อมโยงคนทุกเจนเนอเรชั่นไว้ด้วยกัน
จุดที่ 4 บริเวณกำแพงโรงแรมสันติสุข ซอยพานิชย์จังหวัด ไฮไลท์ของงาน เพราะเป็นผลงานยาวต่อกันถึง 21 บล็อก ภายใต้เเนวคิด เรื่องราวเล่าใหม่บนมังกร เนื่องจาก มังกร คือ จิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มศิลปินและชาวศรีสะเกษที่ต้องการพัฒนาเมืองศรีสะเกษให้ดียิ่งขึ้น และเล่าเรื่องราวของศรีสะเกษด้วยคาแรคเตอร์การ์ตูนให้ดูสนุกยิ่งขึ้น
จุดที่ 4 บริเวณกำแพงโรงแรมสันติสุข ซอยพานิชย์จังหวัด ไฮไลท์ของงาน กับกลุ่มศิลปิน Neighborboys

Exhibition & Showcase: นิทรรศการเล่าเรื่องราวแนวคิดการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Thailand Creative District Network: TCDN และศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่ย่านวงเวียนแม่ศรีที่จะสามารถผลักดันให้เป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แห่งเมืองศรีสะเกษ และ การเเสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์เเละนักศึกษาในพื้นที่

Creative Talk: เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง ภายใต้หัวข้อ “อยากเห็นศรีสะเกษเป็นยังไง” โดยวิทยากรทั้งจากภาครัฐ เอกชน และนักสร้างสรรค์

คุณสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 ผู้ผลักดันศรีสะเกษสู่ Sport City | คุณอัชฌาวดี เจียมบรรจง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ผู้ริเริ่ม “ฝาท่อสีดีไซน์” สู่การสร้างแลนด์มาร์คของเมือง | คุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น กับแนวคิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม | คุณปฏิรัตน์ ศรีผิวจันทร์ นักสร้างสรรค์ศรีสะเกษและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รวมกลุ่มกับเพื่อนก่อตั้ง Neighborboys ด้วยแนวคิดเพื่อความเจริญทางศิลปะ เพื่อบ้านเกิด เพื่อทุกคน

Music Program: การเเสดงซาวด์ดนตรีจากสมาคมตุ้มโฮม เซิ้งมิวสิค เเละ PT music และเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางดนตรี

Creative Market ตลาดสร้างสรรค์จากการรวมตัวของผู้ประกอบการท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน กว่า 30 ร้าน


“Sound of Sisaket - ซาวสีเกด”  โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ, เทศบาลเมืองศรีสะเกษ, หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มนักสร้างสรรค์ในพื้นที่และบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) หรือ Dulux