Bangkok/Charoenkrung/District Projects
TH | EN

Shades of Charoenkrung: ร่มเงา เล่าเรื่อง เชื่อมโยงเจริญกรุง

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบร่มเงา เพื่อทำหน้าที่กันแดด กันฝน และเปิดเส้นทางลัดใหม่ที่เชื่อมตรอก ซอก ซอยเล็กๆ ภายในย่าน

Shades of Charoenkrung: ร่มเงา เล่าเรื่อง เชื่อมโยงเจริญกรุง
Published Date:

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบร่มเงา เพื่อทำหน้าที่กันแดด กันฝน และเปิดเส้นทางลัดใหม่ที่เชื่อมตรอก ซอก และซอยเล็กๆ ภายในย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง เพื่อให้ผู้สัญจรเข้าถึงสถานที่สำคัญภายในย่านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงบอกเล่าเรื่องราว และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่ตั้ง ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา ผ่านการเลือกใช้วัสดุ งานฝีมือ และลูกเล่นในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการจับจีบ สาน ปัก ถักทอ ที่เพิ่มสีสัน และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทางในย่าน เป็นเสมือนแลนด์มาร์กของย่านที่ต้อนรับผู้คนที่เข้ามาทำความรู้จักย่านสร้า งสรรค์แห่งนี้ ผ่าน 3 ผลงาน 3 เส้นทาง จาก 3 ดีไซน์สตูดิโอ

Dragon Cloud

โดย all(zone)

พื้นที่ร่มเงาที่สร้างสรรค์ขึ้นจากเทคนิคการจับจีบผ้าในงานพิธีการที่เห็นได้ทั่วไป ซึ่งเป็นการนำผ้ามาทำให้เกิดเป็นรูปทรงสามมิติ โดยศึกษาวิธีการจับจีบด้วยการควบคุมตำแหน่งจีบผ้า ทำให้สามารถกำหนดปริมาตรและทิศทางของผ้าได้ การจับจีบด้วยผ้าโปร่งจึงทำให้เกิดความเข้มของเงาหลายระดับ ดังนั้นจึงนำเอาคุณสมบัติที่เกิดขึ้นมาออกแบบพื้นที่ใต้เงาเมฆ Dragon Cloud


Blended

โดย Ease Studio

สถานที่ตั้งบริเวณตรอกเล็กๆ ที่เป็นเสมือนประตูสู่ย่านเก่าแก่ของชาวคริสต์และชาวจีน การออกแบบจึงเลือกใช้ดอกไม้ 2 ชนิดเป็นตัวแทนของ 2 ชุมชน ได้แก่ "ดอกกุหลาบ" สัญลักษณ์แทนโบสถ์กาลหว่าร์ หรือ mary rosary และ "ดอกโบตั๋น" สัญลักษณ์มงคลของชาวจีนแห่งชุมชนตลาดน้อย มาร้อยเรียงกันขึ้นเป็นร่มเงาด้วยเทคนิคงานปักอย่างประณีตจาก ease studio บนวัสดุกรองแสงคุณภาพสูงจาก Supreme Shading Net เปรียบเสมือนการอยู่ร่วมกันของผู้คนในบริเวณนี้ ที่ต่างมีวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และวิถีของตนเองอย่างชัดเจน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ถือเป็นเสน่ห์ของย่านเจริญกรุงที่น่าหลงใหล


River Arch

โดย Korakot Design

ผลงานการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ไผ่ หลากหลายรูปทรงมาดัดให้โค้ง และใช้เชือกป่านมัดสานกัน ด้วยเทคนิคการผูกและมัดที่เกิดจากการนำทักษะการทำว่าวของก๋งที่เคยเล่นในวัยเด็กมาเป็นภูมิปัญญา ผลิตโดยช่างฝีมือชาวประมงชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผนวกกับดีไซน์สร้างสรรค์สมัยใหม่ ในรูปทรงของซุ้มคลื่นน้ำหลายจังหวะ สะท้อนเป็นร่มเงาบนเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือด่วนสี่พระยาเข้ากับพื้นที่ย่านเจริญกรุง