Nakhon Pathom/Mueang Nakhon Pathom and Salaya/District Projects
TH | EN

Creative City of Music Nakhon Pathom

นครปฐมเมืองดนตรี

Creative City of Music Nakhon Pathom
Published Date:

Creative City of Music Nakhon Pathom | นครปฐมเมืองดนตรี

โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้กับนครปฐมในฐานะ เมืองแห่งดนตรี เพื่อสร้างพื้นที่ในการบ่มเพาะและแสดงศักยภาพของบุคลากรด้านดนตรี และการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนพื้นที่จากหลายภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักซึ่งขับเคลื่อนผ่านเพลง (music asset) คนดนตรี (music people) และพื้นที่ทางดนตรี (music space)

การประกวดแต่งเพลง ‘บทเพลงนครปฐม’ 
สร้างสรรค์บทเพลงสะท้อนความเป็นเมืองนครปฐมไม่จำกัดรูปแบบ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยบทเพลงที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลที่1  ดินแดนทองนครปฐม โดย อรรถพันธ์ ชูอรุณ ครูชำนาญการพิเศษ (ดนตรีสากล) โรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมือง จ.นครปฐม ระหว่างปีพ.ศ. 2540 - 2562

ผู้แต่งเพลง "ดินแดนทองนครปฐม": อรรถพันธ์ ชูอรุณ ครูชำนาญการพิเศษ (ดนตรีสากล) โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม

รางวัลที่ 2 แค่มีเธอไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้ (เมืองนครปฐม) โดยทีม Candy Room ศิลปินดนตรีคลาสสิครุ่นใหม่

ตัวแทนทีม Candy Room ผู้แต่งเพลง "แค่มีเธอไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้ (เมืองนครปฐม)"

บ่มเพาะศักยภาพ 'คนดนตรี'

การฝึกอบรมด้านดนตรีในหัวข้อ “Modern Film Scoring: Tips and Tricks” ภายใต้กิจกรรม Thailand International Composition Festival 2022  โดยคุณพันธวิต เคียงศิริ นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์และเกมส์ ผู้สร้างผลงานดนตรีกว่า 150 ผลงาน ให้กับหลากหลายบริษัทระดับสากล อาทิ Warner Brothers, Disney+, Netflix, Amazon Prime, Hulu, Sony Playstation VR, China Film Group จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอแสดงดนตรี MACM วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร: คุณพันธวิต เคียงศิริ นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์และเกมส์

งาน 'นครปฐมเมืองดนตรี' 

พื้นที่แสดงศักยภาพของศิลปินท้องถิ่นหลายหลายวัย โดยเชื่อมโยงดนตรีเข้ากับศิลปะร่วมสมัยสาขาอื่นๆ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายการจัดกิจกรรมด้านดนตรีสู่พื้นที่สาธารณะ  ไปจนถึงการจัดเทศกาลดนตรีเมืองนครปฐมในอนาคต เพื่อทำให้คนทั่วไปในจังหวัดได้เข้าถึงศาสตร์ดนตรีมากยิ่งขึ้น

งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา โดยนำเสนอ ‘บทเพลงนครปฐม’ ซึ่งชนะการประกวด พร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินจากศิลปินชาวนครปฐมหลากหลายวัยและเครือข่ายจังหวัดต่างๆ หลากหลายสาขา อาทิ การแสดงลำตัด การแสดง Music Theatre, Swing Dance วงดนตรี quartet ผสมผสานพิณอีสาน และการเสวนาในหัวข้อ นครปฐมเมืองดนตรี จากหลายภาคส่วน

To the Pluto and Never Back (Music Theatre)
To the Pluto and Never Back (Music Theatre)
Wake Quartet feat. พิณอีสาน
Wake Quartet feat. พิณอีสาน
Baby Bloom (วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
Baby Bloom (วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
The Rhythm Hopper x Bangkok Swing Dance
The Rhythm Hopper x Bangkok Swing Dance
การแสดงลำตัดคณะหวังเต๊ะ โดยแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และคณะ
การแสดงลำตัดคณะหวังเต๊ะ โดยแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และคณะ
Tinear + Girl Group feat. เต๋า The Voice
Tinear + Girl Group feat. เต๋า The Voice
การเสวนา นครปฐมเมืองดนตรี โดย แม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ส.ส สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา พรรคก้าวไกล เขต 3 จังหวัดนครปฐม ผศ.ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี หอประวัติศาสตร์ คติชนวิทยาและวรรณกรรมท้องถิ่น ภาคกลาง-ภาคตะวันออก อำเภอพุทธมณฑล และดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“นครปฐมเมืองดนตรี” โครงการภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคีเครือข่ายจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก