Suphan Buri
TH | EN
©Suphanburi Creative City of Music

Suphan Buri

สุพรรณบุรี

เมืองแห่งจิตวิญญาณดนตรีพื้นบ้าน


เมื่อพูดถึงสุพรรณบุรี หลายคนต้องนึกถึงสำเนียง ‘เหน่อสุพรรณ’ อันเป็นเอกลักษณ์ สำเนียงที่บ่งชี้ประวัติศาสตร์ตามลุ่มแม่น้ำโขง และที่สำคัญคือการเป็นต้นกำเนิดดนตรีพื้นบ้านอย่าง "อีแซว" และการแสดง "ลำตัด" ที่ผลักดันให้สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดแห่งครูเพลง ถิ่นกำเนิดของราชา - ราชินีนักร้องจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ พ่อหวังเต๊ะ แม่ศรีนวล หรือแม้แต่ศิลปินยุคใหม่ระดับประเทศหลายคนก็ยังมีสายเลือดเป็นชาวสุพรรณ ทั้งยังมีดนตรีที่มีเอกลักษณ์ตามแต่ละชาติพันธุ์ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วจังหวัด จนดนตรีเป็นเสมือนชีวิต จิตวิญญาณและความสุขของชาวสุพรรณบุรี

ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นและการมีบุคลากรดนตรีที่ล้ำค่านี้ ทำให้จังหวัดมีเป้าหมายจะขับเคลื่อนเพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกในอนาคต