Si Sa Ket
TH | EN
©thibaanlandmusicfestival.com

Si Sa Ket

ศรีสะเกษ

เมืองบันเทิงแดนอีสานสี่ชนเผ่า


ดินแดนแห่งปราสาทหินและดอกลำดวน ที่นอกจากจะโด่งดังจากผลผลิตเลื่องชื่อที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างทุเรียนภูเขาไฟ หอมแดง และกระเทียมแล้ว ศรีสะเกษยังมีจุดเด่นอยู่ที่ความหลากหลายของวัฒนธรรมสี่ชาติพันธ์ุ ได้แก่ เขมร กูย ลาว เยอ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว แม้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งด้านความเชื่อ ประเพณี ศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นถิ่น วิถีชีวิต อาหารการกิน ไปจนถึงภูมิปัญญางานผ้าพื้นเมืองที่แต่ละชาติพันธ์ุต่างก็มีเทคนิคเฉพาะตัว อย่างผ้าสะไบขิด ผ้าเหยียบย้อมมะเกลือ ผ้าปักแส่ว ถือได้ว่าเสน่ห์อันหลากหลายของวิถีชนเผ่าเหล่านี้ ล้วนทำให้ศรีสะเกษมีความน่าค้นหา น่าเรียนรู้ และสืบทอด

นอกจากนี้ ด้วยความที่เป็นเมืองรอง ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ชาวศรีสะเกษอยากลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเมือง ให้ยังอยู่ได้ในกระแสยุคใหม่ ด้วยงานบันเทิงสไตล์อีสานผ่านภาพยนตร์และดนตรี จนทำให้ศรีสะเกษโ่ด่งดังในหมู่คนรุ่นใหม่ในวงการสร้างสรรค์ จากภาพยนตร์เรื่อง ไทบ้านเดอะซีรี่ส์ ที่บอกเล่าวิถีวัยรุ่นชาวอีสาน โดยฝีมือชาวอีสานล้วนๆ พร้อมเพลงประกอบที่ฮิตติดหูไปทั่วประเทศ ต่อยอดไปจนถึงการจัดงานมิวสิคเฟสติวัล และเทศกาลดนตรีอินดี้ ที่รวมคนดนตรีนอกกระแสทั่วประเทศ ให้หลั่งไหลเข้ามาที่ศรีสะเกษ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างกระแสให้เมืองผ่านวัฒนธรรม โดยไม่ทิ้งตัวตัวเดิม