Sakon Nakhon
TH | EN

Sakon Nakhon

สกลนคร

เมืองแห่งการปรับตัว


ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุเชิงชุม ทะเลสาบหนองหาน เทือกเขาภูพาน งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว กิจกรรมญ่างเอาบุญ เทศกาลแห่ดาว ไปจนถึงผ้าย้อมครามธรรมชาติ ภาพจำที่แต่ละคนมีหรือคุ้นเคยกับสกลนครในมุมไหนก็ตาม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนผสมที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของสกลนครซึ่งหล่อหลอมมาจากวิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายชนเผ่า ที่พร้อมเปิดรับและสั่งสมทรัพยากรและวัฒนธรรมจากทุกยุคสมัย และหยิบจับมาสร้างคุณค่าใหม่ไม่รู้จบ จนทำให้ทุกวันนี้สกลนครเต็มไปด้วยสินทรัพย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันล้ำค่า โดยเฉพาะการมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร เนื้อโคขุนโพนยางคำ ข้าวฮาง น้ำหมักเม่า และหมากเม่า และที่ขาดไม่ได้คือ วัฒนธรรมแห่งการปรับตัวของชาวสกลนคร ที่บ่มเพาะความสามารถในการอยู่รอดให้ลูกหลานชาวสกล ดังจะเห็นได้จากการผลักดันให้เมืองแห่งครามแห่งนี้เป็นที่รู้จักระดับสากล ผ่านงานคราฟ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ในมุมมองร่วมสมัย ที่สามารถสร้างภาพจำใหม่ให้กับวงการงานฝีมือแดนอีสานได้เป็นอย่างดี

"อยากมีเหมือนเขา เจ๋งไม่เหมือนใคร"


ถ้าไม่เริ่มลองทำดู ป่านนี้คงไม่มีเนื้อโพนยางคำที่เป็นทางเลือกของเนื้อชั้นดีที่คนไทยผลิตได้เอง สกลนครเริ่มต้นประวัติศาสตร์ยาวนานในฐานะเเมืองพุทธศาสน์ สู่การเปิดประตูให้คนที่หนีภัยจากประเทศเพื่อนบ้านมาตั้งรกรากเป็นชุมชนคาทอลิกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยหัวใจที่เปิดรับ จึงไม่แปลกที่สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อย่างการปรับตัว จะเป็นดั่งเมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะความสามารถในการอยู่รอดและไปต่อให้คนรุ่นหลัง ไม่ว่าพวกเขาจะเผชิญกับความท้าทายใดก็ตาม

รู้จักกับสกลนครเพิ่มเติม

"ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราอยากจะผลักดันตัวเอง"

วิษณุ พชรโชค ประธานกลุ่ม YEC สกลนคร


อ้างอิงภาพเนื้อหา: The Cloud