Sa Kaeo
TH | EN
©paikondieow.com

Sa Kaeo

สระแก้ว

เมืองมิตรภาพ 5 ชาติพันธ์ุ สารพันแหล่ง unseen


สระแก้ว ดินแดนโบราณอายุหลายพันปี ที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี เมือ 30 ปีที่แล้ว มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา ทำให้เป็นแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ และปราสาทหินสไตล์ขอมหลายแห่ง อย่างปราสาทสด๊กก๊อกธมอันโด่งดัง และเป็นที่รู้จักจากตลาดโรงเกลือ สวรรค์ของนักช้อปสินค้ามือสอง แต่ที่หลายคนคงยังไม่ทราบ สระแก้วยังเป็นสวรรค์ของนักผจญภัย เพราะมีทั้ง ป่า เขา ลำธาร ถ้ำ ทุ่งดอกไม้ และท้องนา ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสร้าง อย่างละลุ ถ้ำเขาหินปูนดึกดำบรรพ์ อุทยานแห่งชาติและอ่างเก็บน้ำ ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าหายาก ไปจนถึงอุทยานผีเสื้อ

ส่วนเรื่องผลหมากรากไม้ก็โดดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ เพราะมีพื้นที่ทำการเกษตรมากที่สุดในภูมิภาค ที่พิเศษกว่าใคร คือ มีผลผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้คลองมิตรสัมพันธ์ ชมพู่คลองหาด และขมิ้นชัน รวมไปถึงยังเป็นแหล่งบุกเบิกการปลูกแคนตาลูป และมีสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการต่อยอด จนมีกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันผลักดันสู่แหล่งสมุนไพรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้สระแก้วยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นหม้อหลอมของชุมชนหลายชาติพันธ์ุ ทั้งญ้อ กัมพูชา เวียดนาม จีน ลาว ทำให้มีย่านชุมชนที่มีเสน่ห์แตกต่างกันออกไป เช่น ย่านชุมชนมิตรสัมพันธ์ - หมู่บ้านชาวญวณ ย่านชุมชนบ้านตุ่น - บ้านชาวเขมร ไปจนถึงหมู่บ้านภูมิปัญญาช่างฝีมือ ที่ล้วนแต่มีของดีที่รอการค้นพบและหยิบจับมาต่อยอด