Roi Et
TH | EN
©Thiensak Mekkapan-opas

Roi Et

ร้อยเอ็ด

เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ อู่แรงบันดาลใจ


ดินแดนใจกลางอีสาน ที่ในอดีตมีชื่อว่า “สาเกตุนคร” ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองและมีเมืองขึ้นถึง 11 เมือง แต่คนโบราณนิยมเขียน 11 เป็น 101 หมายถึงสิบและหนึ่ง แล้วจึงกลายเป็น “ร้อยเอ็ด” ในภายหลัง

ภาพจำของร้อยเอ็ด มีหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นบึงพลาญชัย หนองน้ำแห่งใหญ่ พื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง หอโหวด แลนด์มาร์กใหม่ประจำจังหวัด ทุ่งกุลาร้องไห้ (ที่ตอนนี้กลายเป็นทุ่งกุลาสดใส) ที่ราบผืนใหญ่ประจำภาคอีสาน แหล่งกำเนิดข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่สร้างชื่อให้กับร้อยเอ็ดมายาวนาน และทำให้ชาวร้อยเอ็ดมีวิถีผูกพันอยู่กับข้าวเป็นหลัก เห็นได้จากประเพณีต่างๆ เช่น งานบุญข้าวจี่ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ แห่ข้าวพันก้อนในงานบุญผะเหวด

ด้วยโลเคชั่นใจกลางภูมิภาค ทำให้ร้อยเอ็ดกลายเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้หลากหลายสาขา ทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด TK Park ร้อยเอ็ด ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด รวมถึงเฮือนวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งถือเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้ชาวร้อยเอ็ดมีทักษะสร้างสรรค์ เห็นได้จาก ผ้าไหมสาเกตชื่อดัง ที่ผสมผสานลายมัดหมี่พื้นบ้าน 5 ลาย มารวมอยู่ในผืนเดียว เกิดเป็นลวดลายใหม่ที่ไม่เหมือนใคร

อีกทั้งทุกวันนี้ ยังเริ่มมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพลังกลับมาพลิกฟื้นบ้านเกิดด้วยความคิดสร้างสรรค์ หยิบจับของดีท้องถิ่น ผสมทักษะต่างถิ่น ออกมาเป็นกิจการใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และมีส่วนเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ช่วยเรียงร้อยเรื่องราวของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น