Phrae
TH | EN
©The Cloud

Phrae

แพร่

แหล่งเรียนรู้เสมือนจริง


ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเมืองเล็กๆ อย่างแพร่ จึงเต็มไปด้วยตำนานเล่าขาน หลากหลายของดี และแหล่งท่องเที่ยวสร้างชื่ออายุหลายพันปี ตั้งแต่ หม้อห้อม ไม้สัก พระลอ ช่อแฮ ไปจนถึงแพะเมืองผี นั่นก็เพราะว่า แพร่เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา จนได้ชื่อว่า ประตูสู่ล้านนา และถือว่ามีความสำคัญในฐานะแหล่งสั่งสมศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ ของบรรดาผู้คนในละแวกใกล้เคียง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยถูกรุกรานและ ได้รับการดูแลอย่างดี จึงทำให้แพร่สามารถคงเสน่ห์ดั้งเดิม ทั้งทางธรรมชาติ ความเชื่อ ความศรัทธา ภูมิปัญญาชีวิต และวิถีวัฒนธรรมล้านนาไว้ได้อย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้ เป็นเสมือนห้องเรียนขนาดย่อมๆ ที่พร้อมให้มาสัมผัสประสบการณ์จริง ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ในตำรา

แต่แน่นอนว่ากาลเวลาย่อมเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเมืองเก่าอย่างแพร่ รากเหง้าหลายอย่างเริ่มสูญหายไปตามยุคสมัย แต่ยังโชคดีที่มีกลุ่มลูกหลานเมืองแพร่ ผู้เห็นคุณค่าของมรดกในอดีต เริ่มหันมาฟื้นวิชาทักษะดั้งเดิมที่บ่งบอกความเป็นแพร่ อย่างการย้อมผ้าด้วยฮ่อมธรรมชาติ การทอผ้าซิ่นตีนจก การตีสลุงเงิน ไปจนถึงงานไม้สัก ทำให้ทุกวันนี้แพร่เป็นที่รู้จักในด้านงานฝีมือ ที่มีความได้เปรียบทั้งแหล่งวัตถุดิบ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์และช่างฝีมือ รวมถึงมีคนรุ่นใหม่เริ่มต่อยอด ทั้งการผสมผสานเทคโนโลยีและดีไซน์ร่วมสมัย เพื่อให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากงานแพร่คราฟท์ ที่ปลุกกระแสงานคราฟท์ให้เมืองแพร่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดี ที่จะเตรียมความพร้อมให้จังหวัดแพร่สามารถก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกได้ในอนาคต