Phitsanulok
TH | EN
©BestThaipap

Phitsanulok

พิษณุโลก

ศูนย์กลาง 3 ภูมิภาค ต้นกำเนิดแห่งสายพันธุ์


พิษณุโลก ในอดีตถูกเรียกขานว่า เมืองสองแคว เพราะถูกขนาบด้วยแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคกลาง และภาคเหนือกับภาคอีสาน จึงได้รับการขนานนามว่า เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน เพื่อเป็นประตูเชื่อมต่อสู่ประเทศต่างๆ  ทำให้มีการเดินทางขนส่งเพียบพร้อมทั้งทางบก และทางอากาศ เพื่อวางรากฐานการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค

ด้วยจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์ที่อยู่ท่ามกลางแม่น้ำ ที่ราบลุ่มและเทือกเขา ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ทำให้มีวิวทิวทัศน์สวยงาม จนกลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวสายผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติ ทั้งเดินป่า สำรวจน้ำตก ล่องแพ ล่องแก่ง โรยตัวปีนผา สำรวจถ้ำ ปั่นจักรยาน ชมทุ่งดอกไม้ ไปจนถึงสัมผัสวิถีชุมชนกลางป่าที่ เนินมะปราง หมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาหินปูน

และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงเป็นทั้งแหล่งกำเนิดพันธ์ุพืช และพันธ์ุสัตว์ที่ดี จนเกิดผลไม้ GI ของจังหวัด อย่างกล้วยตากบางกระทุ่ม ทำจากกล้วยน้ำว้าพันธ์ุมะลิอ่องท้องถิ่นของพิษณุโลก มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และส้มซ่า ซึ่งถือกำเนิดที่พิษณุโลก จนมีหมู่บ้านชื่อวังส้มซ่า ผลิตสินค้าจากส้มซ่า ไปจนถึงเป็นถิ่นกำเนิดสุนัขไทยพันธ์ุบางแก้ว

นอกจากนี้พิษณุโลกยังโด่งดังจากพระพุทธชินราชองค์โต พระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ที่วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรีมหาธาตุ และยังมีวัดเก่าแก่อีกมายมายทั่วเมือง ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายบุญ

นอกจากวัดแล้ว ก็ยังมีย่านชุมชนและตลาดเก่าที่มีเสน่ห์ไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นตลาดใต้ ตลาดเก่าอายุกว่า 100 ปี แลนด์มาร์กของเมือง ที่ยังคงมีกิจกรรมคึกคักทั้งดั้งเดิมและร่วมสมัย ต่อเนื่องไปถึงพืนที่สองฝั่งริมแม่น้ำน่าน ที่รายล้อมไปด้วยวัดวัง มีประเพณี การแสดงต่างๆ สม่ำเสมอ  จนถือว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมสำคัญของเมือง และตลาดเก่าวังทองริมน้ำที่เต็มไปด้วยเรือนไม้โบราณ และกิจกรรมรำวงย้อนยุค