Phichit
TH | EN
©twtchai.k

Phichit

พิจิตร

เมืองแห่งสายน้ำและเกษตรอินทรีย์


พิจิตร เมืองเก่าตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ขึ้นชื่อว่า เมืองงาม ที่งามสมชื่อ เพราะแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่โดดเด่นด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ใจกลางเมือง อย่างบึงสีไฟ ที่มีไฮไลท์สวยดั่งภาพวาด ยามพระอาทิตย์ตกกลางบึง

ด้วยจุดเด่นของเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย ทำให้ทั้งเมืองเรียงรายไปด้วย ห้วย หนอง คลอง บึง ที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาพันธ์ุ และนกหายากหลายชนิด เรื่องราวของเมืองพิจิตรจึงล้วนผูกพันอยู่กับสายน้ำทั้งสิ้น ตั้งแต่ตำนานเมืองจระเข้ชาละวัน ประเพณีแข่งเรือยาวอันโด่งดัง ทักษะการต่อเรือ ขุดเรือ และการทำใบพายเรือที่ยากจะเลียนแบบ ไปจนถึงภูมิปัญญาถนอมอาหารของชุมชนริมน้ำ อย่างปลาเกลือ รวมถึงเป็นต้นแบบเมืองเกษตรอินทรีย์ที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน ทั้งพันธ์ุท้องถิ่นและพันธ์ุแปลกหายาก