Phayao
TH | EN
©Krit Gaudart/ Unsplash

Phayao

พะเยา

เมืองแห่งชีวิตนวัตวิถี


พะเยา เมืองเล็กแสนสงบในภาคเหนือ ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด พะเยาแหล่งชีวิต (Cradle of Life) โดดเด่นด้วยกว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง และมีบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ จนเป็นแลนด์มาร์คประจำจังหวัด นอกจากนี้ทั่วทั้งเมืองยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ตั้งแต่น้ำตก วนอุทยาน ไปจนถึงทะเลหมอกในฤดูหนาว ทั้งยังมีวัฒนธรรมพื้นถิ่นชาวไทลื้อที่ยังคงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างน่าสนใจ

ชาวพะเยามีวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบดั้งเดิม ใกล้ชิดธรรมชาติ เน้นการพึ่งพาตนเองและการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ไม่ว่าจะเป็น การสานผักตบชวา การทำบ้านดิน เห็นได้จากโครงการ Learning City ของภาครัฐที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะขับเคลื่อนเมืองและเศรษฐกิจด้วยตัวเองของชุมชนและกลุ่มธุรกิจเล็กๆ ที่พยายามสร้างพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน ไปจนถึงเยาวชนที่มีพลังและความสนใจในการผลักดันศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เข้ามาสู่เมือง