Phatthalung
TH | EN
©Nine Review

Phatthalung

พัทลุง

ของขวัญจากธรรมชาติ ต้นกำเนิดศิลป์วิถี Eco


พัทลุง เมืองเล็กๆ ในภาคใต้ ที่เพียบพร้อมไปด้วยของขวัญจากธรรมชาติ ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก ไม่ว่าจะเป็น เขาอกทะลุ แลนด์มาร์กของจังหวัด ที่มีช่องทะลุให้เห็นวิวอีกฝั่งหนึ่งได้ บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็นเขาชัยสน น้ำตกไพรวัลย์ และไฮไลท์ประจำจังหวัด อย่างทะเลสาบสงขลา คลองปากประ และทะเลน้อย ซึ่งล่าสุดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) หรือพื้นที่ชุ่มน้ำโลกภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในฐานะพื้นที่ที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศ เพราะเป็นทั้งแหล่งน้ำ แหล่งทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งอาหารที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีนกน้ำ กว่า 100 ชนิด บัวแดงกว่า 2,000 ไร่ และควายน้ำหลายพันตัว โดยภูมิปัญญาการเลี้ยงควายน้ำทะเลน้อยที่สืบทอดมากว่า 250 ปีนั้น ก็เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยอีกด้วย รวมถึงบริเวณนี้ยังเป็นแหล่งปลาชุกชุม จนมีภาพจำของพื้นที่ คือ ภาพเงาของยอจับปลาขนาดยักษ์อาบแสงตะวันยามเช้า ท่ามกลางผืนน้ำอันเงียบสงบ

นอกจากความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบเฉพาะตัวแล้ว พัทลุงยังถือเป็นแหล่งกำเนิดงานฝีมือ และศิลปะการแสดงท้องถิ่นใต้ อย่างหนังตะลุงเขาชัยสน และโนราท่าแค จนถูกขนานนามว่า เมืองหนังโนรา รวมไปถึงยังเป็นแหล่งสานกระจูดชื่อดังของประเทศอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีคนรุ่นใหม่สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่งานสร้างสรรค์ระดับสากล อาทิ กระจูดวรรณี ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากเรินตาอ้น พัทลุงโทน หรือสีน้ำจากดิน เป็นต้น จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีในการผลักดันให้เกิดการต่อยอดวิถีเมืองลุง ให้เป็นต้นแบบไลฟ์สไตล์การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต