Pattani
TH | EN
©The Cloud

Pattani

ปัตตานี

เมืองงามสามวัฒนธรรม


ปัตตานี ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดกับทะเลจีนใต้ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมยุคโบราณ มีผู้คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น สยาม มลายู ชวา อินเดีย อาหรับ จีน ไปจนถึงโปรตุเกส ทำให้ทุกวันนี้ปัตตานีกลายเป็นเมืองท่าสำคัญที่รุ่มรวยด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ในฐานะศูนย์กลางการปกครอง การค้า และวัฒนธรรมแห่งภูมิภาค มีชุมชนชาวเมืองสามวัฒนธรรม ทั้งชาวพุทธ มุสลิม จีน จนเกิดเป็นความงดงามเฉพาะตัวที่ทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเจอส่วนผสมพิเศษของหลากหลายวัฒนธรรม เห็นได้จากสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียน เรือนจีนโบราณ ผ้านายูจินอที่เป็นส่วนผสมของมุสลิมจีน ศิลปะบนเรือกอและ ลวดลายมลายูไทย ไปจนถึงอาหารและขนมท้องถิ่นโบราณกลิ่นอายมลายูอย่าง ตูป๊ะชูตง ลอป๊ะตีแก

ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันยังมีการขับเคลื่อนเมืองโดยคนรุ่นใหม่หลายรูปแบบ ทั้งการปรับปรุงอาคารเก่าให้กลายเป็นคาเฟ่ แกลเลอรี่ จุดถ่ายรูป และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น ย่านเก่าอา-รมย์-ดี ที่ไปแล้วรับรองว่าจะอารมณ์ดีสมชื่อ เทศกาลปัตตานีดีโคตร (Pattani Decoded) ที่สามารถเปลี่ยนภาพจำของเมือง และจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมา จนปัตตานีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เท่ที่สุดในสายตาพี่น้องมุสลิมรุ่นใหม่

"เพราะแตกต่าง จึงงดงาม"


พุทธ มุสลิม จีน ความแตกต่างที่รวมตัวกันในปัตตานี ทำให้เมืองแห่งนี้มีเสน่ห์เหลือล้น แค่เดินเล่นตามถนนก็พบเจอการปะทะของหลากหลายวัฒนธรรมที่อยู่ด้วยกันได้อย่างเจิดจ้า มีเอกลักษณ์เสียจนใครได้ไปเยือนก็ต่างหลงรัก

รู้จักกับปัตตานีเพิ่มเติม

"อยากจะให้ทุกท่านได้เปลี่ยนภาพจำใหม่ว่าปัตตานีเป็นเมืองที่น่าค้นหาและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน"

รดา จิรานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี


อ้างอิงภาพเนื้อหา: The Cloud