Nakhon Pathom
TH | EN
©Nakhon Pathom City of Music

Nakhon Pathom

นครปฐม

เมืองแห่งเสียงดนตรีและวิถีธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิต


ไม่ว่าภาพจำของผู้คนที่เคยเยือนนครปฐมจะเป็นงานประเพณีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ประจำปี โอกาสได้เข้าชมพระราชวังสนามจันทร์ หรือการได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่มหิดลสิทธาคาร (Prince Mahidol Hall) สังคีตสถานที่มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและเทคโนโลยีด้านเสียงที่ดีเยี่ยม ก็ล้วนแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของนครปฐม ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แพ้กับกรุงเทพมหานคร นอกจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและประเพณี และเชิงธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสวนผักผลไม้ สวนกล้วยไม้ ฟาร์มออร์แกนิควิถีธรรมชาติ นครปฐมยังมีสถาบันอุดมศึกษาระดับประเทศกระจายอยู่ในหลาย ๆ ย่านของจังหวัด ทำให้นครปฐมเป็นเมืองที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะบุคลากรด้านดนตรีที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแรงผลักดันในการพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้กลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโกต่อไปในอนาคต