Loei
TH | EN

Loei

เลย

เมืองหนาวแห่งอีสาน แหล่งอุดมธรรมชาติและวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ


เลย เมืองแห่งภูเขาซึ่งตั้งอยู่เหนือสุดของแดนอีสาน ทำให้มีอากาศเย็นสบาย จนได้ชื่อว่าหนาวที่สุดในอีสาน และอุดมไปด้วยพืชพรรณ ไม้ดอก และไม้ผลนานาชนิด มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันโด่งดังระดับประเทศ เช่น ภูกระดึง ภูเรือ และภูป่าเปาะ หรือฟูจิเมืองเลย และภูอื่นๆ อีกกว่า 10 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนริมฝั่งโขงในอำเภอเชียงคาน ไปจนถึงประเพณีท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร อย่าง การละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบุญหลวงประจำปีของอำเภอด่านซ้ายที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี ถือเป็นจุดขายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัดเลยมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมชาติพันธ์ุอันเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่กับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร ทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดให้จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 9 เมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย