Lamphun
TH | EN
©The Cloud

Lamphun

ลำพูน

เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน


ลำพูน เมืองเล็กแห่งมนต์เสน่ห์ล้านนาของภาคเหนือ มีชื่อเดิมที่คุ้นเคยกันว่า "หริภุญไชย" อาณาจักรแห่งความรุ่งเรือง ที่มีอายุยาวนานมากว่า 1,300 ปี เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ุมากที่สุดในภาคเหนือ โดยเฉพาะชาวไทยองที่สืบทอดวัฒนธรรม และประเพณีเฉพาะตัว จนเป็นเอกลักษณ์ของลำพูนในทุกวันนี้

เมืองลำพูนแวดล้อมไปด้วยย่านเมืองเก่าหลายแห่ง ทำให้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีทั้งอาคารทรงคุณค่าและพื้นที่อนุรักษ์หลายยุคสมัย ที่เห็นเด่นชัดที่สุด คือ ความเป็นเมืองพุทธศาสนามาตั้งแต่ในอดีต ทำให้มีวัดวาอารามโบราณกระจายอยู่ทั่วทั้งเมือง จนกลายเป็นศูนย์กลางและพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน ที่หล่อหลอมลักษณะนิสัยของชาวลำพูนให้รักสงบ ใช้ชีวิตเนิบช้า เรียบง่ายและเอื้ออาทรกัน รวมถึงมีความปราณีต พิถีพิถันในทุกแง่มุม สะท้อนผ่านงานหัตถกรรมเด่น อย่างผ้าไหมยกดอก อาหารล้านนา อาหารป่าจากวัตถุดิบออแกนิค ไปจนถึงบรรยากาศโดยรวมที่ไม่ว่าใครเข้ามาก็ต้องรู้สึกได้ถึงความน่ารักของเมืองเล็กๆ แห่งนี้

เหล่านี้ถือเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้ลำพูนขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อิ่มเอมไปด้วยความสุขทั้งกายและใจ ส่งผลให้ชาวลำพูนทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีพลังและความเข้มแข็ง พร้อมร่วมมือกันในการสร้างเมืองเล็กที่แข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้

"ช้าแต่ชัวร์"


จากสวนลำไยที่รุ่นพ่อแม่ปลูกไว้ สานต่อจนเป็นลำไยอินทรีย์ในปัจจุบัน จากจังหวะชีวิตเนิบช้า พัฒนาเป็นความลุ่มลึก จากวัฒนธรรมแห่งไมตรีจิตและความเอื้ออาทร สู่ความร่วมมือในการสร้างเมืองเล็กที่แข็งแรง เมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน มันคือสัมผัสแห่งถิ่นที่บอกกับเราถึง "ความสุข"

รู้จักกับลำพูนเพิ่มเติม

"สิ่งที่ทำให้ลำพูนดึงดูดผู้คน ก็คือความที่มันช้าๆ แบบมีเนื้อหาสาระ มีความลุ่มลึก"

ไชยยง รัตนอังกูร ผู้ก่อตั้ง Temple House Lamphun


อ้างอิงภาพเนื้อหา: The Cloud