Khon Kaen
TH | EN
TCDC Khonkaen

Khon Kaen

ขอนแก่น

เมืองล้ำแดนอีสาน ผสานพลังคน


ขอนแก่น หรือ “เมืองดอกคูณเสียงแคน” เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน ด้วยข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใจกลางของภูมิภาค อีกทั้งยังมีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น มีสถาบันการศึกษาขึ้นชื่อ และมีศักยภาพในด้านการเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ไปจนถึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ส่งผลให้ขอนแก่นได้รับการผลักดันจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านโครงการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ที่ล้ำหน้ากว่าใคร ตั้งแต่การคมนาคมทางบกและทางอากาศ โครงการรถไฟความเร็วสูงระบบรางคู่ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสำหรับการจัดประชุมและสัมมนานานาชาติ 

อย่างไรก็ตามขอนแก่นจะไม่สามารถพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ได้เลย ถ้าขาดทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่าง "ชาวเมืองขอนแก่น" ที่มีความพร้อม มีพลังในการขับเคลื่อนสูง และมีความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาเมืองสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นภาคส่วนใด จนกลายเป็นโมเดลการพัฒนาเมืองจากพลังของพลเมือง ที่น่าจับตามองและสามารถเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต