Chiang Mai
TH | EN
©Chiang Mai Design Week

Chiang Mai

เชียงใหม่

ผู้นำเทรนด์งานคราฟท์สุดสร้างสรรค์


เชียงใหม่ ถือเป็นเมืองเก่าที่คงความใหม่อยู่ตลอดเวลาได้อย่างสมชื่อ สามารถผสมผสาน วัฒนธรรมล้านนาเก่าแก่ให้เข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลระหว่างความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความเจริญของเมือง ไปจนถึงการรักษาบรรยากาศความนุ่มนวลเนิบช้าให้จับมือคู่กับวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างไม่เคอะเขิน

เสน่ห์อันแสนพิเศษเหล่านี้ล้วนเกิดจากการเปิดรับและซึมซับความงดงามของความแตกต่างหลากหลาย ผู้คนต่างที่มา ต่างวัย ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ แล้วหล่อหลอมเป็นบรรยากาศเฉพาะตัว ที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ไม่รู้จบ เชื้อเชิญธุรกิจน้อยใหญ่ ศิลปินหลากสาขาทั้งชาวไทยและต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาลงหลักปักฐาน เปิดกิจการ สร้างคอมมูนิตี้คนสร้างสรรค์ที่นี่ จนกลายเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรสำคัญของเมือง ที่ผลิตผลงานสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบออกมาไม่ขาดสาย

งานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นที่สุด คือ ‘งานทำมือ’ ซึ่งหล่อหลอมมาจากทักษะและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันพิถีพิถัน  ตั้งแต่ผ้าทอพื้นถิ่นหลากชนเผ่า งานไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผาและงานเซรามิค  ไปจนถึงวิถีการปลูกชา คั่วกาแฟ เบเกอรี่โฮมเมด จนทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเป็นผู้นำเทรนด์งานคราฟท์ของประเทศก็ว่าได้ การันตีด้วยการได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพิ้นบ้านขององค์การยูเนสโก เมืองแรกของประเทศไทย ในปี 2017 และครองอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายคราฟท์ผู้หลงใหลความพิถีพิถันในการใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้